Kendi Sunucuzda Video ve Yorum Sistemi

bakalım artık
Memur-Sen Türkiye Buluşması’nın Sonuç Bildirisi’nde Toplu Sözleşme Yasa Tasarısı’nda yapılması istenen değişiklikler kararlılıkla vurgulandı.
Memur-Sen Türkiye Buluşması’nın Sonuç Bildirisi’nde Toplu Sözleşme Yasa Tasarısı’nda yapılması istenen değişiklikler kararlılıkla vurgulandı. Hizmet kolu toplu sözleşmesinin olmazsa olmaz olduğunun belirtildiği açıklamada, kadrolu olamayan sözleşmelilerin kadrolu yapılması, 4-C’lilere yönelik taleplerin gerçekleşmesi istendi.
Sonuç Bildirisi’nde, faili meçhul cinayetlerin çözümüne yönelik çalışmaların kararlılıkla sürmesi, toplumun yeni anayasa talebinin mutlaka karşılanması gerektiği, demokratikleşme çalışmalarından geri adım atılmaması gerektiği de ifade edildi. TBMM’deki tayyör dayatmasının sona ermesinin istendiği açıklamada, kamu çalışanlarına uygulanan siyaset yasağının da sona ermesi çağrısı yapıldı.
Memur-Sen’in gerçekleştirdiği Büyük Türkiye Buluşması’ndan toplu sözleşme kararlığı çıktı. İki günlük Türkiye Buluşması’nın ardından yayınlanan Sonuç Bildirisi’nde, toplu sözleşme kanun tasarısının hizmet kolunu da kapsayacak şekilde bir an önce kanunlaşması çağrısı yapıldı. Memur-Sen’in sonuç bildirisinde, toplu sözleşme tasarısıyla ilgili olarak sendikal örgütlenmeye ilişkin evrensel normların dikkate alınarak, TBMM ve Cumhurbaşkanlığı’nda çalışan memurlar, infaz koruma memurları ile TSK ve emniyette görev yapan sivil memurların da sendikalı olmasının önünü açacak düzenleme yapılması istendi.
GREV, ÖRGÜTLENME VE TOPLU SÖZLEŞMENİN OLMAZSA OLMAZIDIR
Grev hakkının örgütlenme ve toplu sözleşme hakkının olmazsa olmazı olduğunun belirtildiği açıklamada, toplu sözleşmenin kapsamının mali ve sosyal haklarla sınırlandırılmak istenmesi eleştirilerek diğer özlük haklarının da toplu sözleşme kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Yerel yönetimler hizmet kolunda fiilen imzalanmakta olan Sosyal Denge Sözleşmelerinin devamının da istendiği Memur-Sen Türkiye Buluşması Sonuç Bildirisi’nde, 632 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle kadroya geçirilen sözleşmeli personel arasında yer verilmeyen tüm sözleşmelilerin kadroya alınması istendi. Bildiride ayrıca, 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi ve 4/B’li sözleşmeli personel ile halen kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde görev yapan yüksek öğretim mezunu (mimar, mühendis, avukat, tekniker ve benzeri) personelin de isteğe bağlı olarak kadrolu yapılması gerektiği kaydedildi.

Başlık

Previous
Next Post »